Cities2030

Culinary Institute by Vejle Erhverv er partner i EU-projektet Cities2030, som fokuserer på at skabe resiliente og bæredygtige fødevaresystemer og byer, der kan fungerer som drivkraft for positive forandringer i lokalområderne.


Cities2030 fremmer den fælles skabelse af robuste, bæredygtige og innovative fødevaresystemer inden for rammerne af EU-projektet FOOD2030. Ved at anvende en tilgang, der inkluderer mange aktører, designer projektet progressive politikker, formulerer handlingsplaner og orkestrerer eksperimenter, der involverer forskere, virksomheder, offentlige myndigheder, civilsamfund og borgere.

Forbrugerens valg har magten til at guide bæredygtige skift på markedet. Aktøreri fødevaresystemet deltager i en tværfaglig alliance og en interaktiv læringsrejse, der styrker byledere, forskere, iværksættere og eksperter til at skabe en borgercentreret model i fællesskab.

Et observatorium etableres for at opfatte det urbane fødevaresystem som en sammenhængende enhed, der væver spredte initiativer ind i omfattende politikker og banebrydende strategier. Desuden udvikles teknologisk avancerede og udnyttelige værktøjer for at styrke innovationen i fødevarekæden.

Ved hjælp af resultatorienterede CRFS-politikker og Living Labs driver projektet politikforbedringer og innovationer, der styrer lederskabet mod investeringer, der faciliterer en bæredygtig overgang til CRFS.

PROJEKTPERIODE

01.10.2020-30.09. 2024


LÆS MERE

http://cities2030.eu


CRFS LABS

Agrotopia Living Lab

Arganda

Bremerhaven

Brugge

Haarlem

Iași

Lagoon of Venice

Marseille

Muğla

Murska Sobota

Paideia Campus

Quart De Poblet

Reykjavík CRFS Lab

Seinäjoki

Troodos

Vejle

Velika Gorica

Vicenza

Vidzeme

Wine@Sicó