Culinary Institute by VejleErhverv har i samarbejde med Vejle Kommune Velfærd

udviklet et innovations forløb for køkkenfagligt personale i psykiatrien samt handikap og ældreområdet.

 

 

Målet med Resilience Food

Målet med Resilience Food Innovations forløb er at styrke borgernes fysiske, psykiske og sociale trivsel

 

Fysisk trivsel

Forløbet skal styrke borgerens reelle mulighed for at træffe sunde valg.

Dette gennem styrkelse af at gøre viden, oplevelser og rammer, der støtter disse valg tilgængelige for borgerne.

Det skal kunne dokumentere effekt på KRAM faktorerne

 

Psykisk trivsel

Forløbet skal styrke borgerns recovery og mindske den psykiske sårbarhed.

Det skal bidrage til forbedret mental og psykisk velbefindende

 

Social trivsel

Forløbet skal udvikle rammer for de daglige måltider, som fremmer den sociale trivsel

og reducere følelsen af ensomhed blandt de borgere, som Velfærd har et ansvar for.

Det skal bidrage til flere eller bedre relationer

 

Innovations forløb no. 1

Første Innovations forløb løb af stablen i starten af April 2018, med i alt 4 hold af 10-12 deltagere fra

psykiatrien, handikap området og senior området.

 

Forløbet strækker sig over i alt 13 uger

 

 

Resilience Food Innovations forløb

 

 

 

SOCIALE MEDIER

 

KONTAKT

Culinary Institute by VejleErhverv

att: Per Mandrup

Lysholt Allé 3

Food Innovation House

DK-7100 Vejle

 

Copyright © ayubi.dk

All Rights Reserved

Find os på Facebook,

Instagram, Youtube

og Linkedin